URSS

Mp3
78 de ani de la intrarea României în cel de-Al Doilea Război Mondial

78 de ani de la intrarea României în cel de-Al Doilea Război Mondial

În urmă cu 78 de ani, la 22 iunie 1941, România a intrat în război, alături de Germania, împotriva URSS, în vederea reîntregirii teritoriului său. Generalul Ion Antonescu a ordonat armatei să treacă Prutul şi să elibereze Basarabia şi Nordul Bucovinei: ”Ostaşi, Vă ordon: Treceţi Prutul, Zdrobiţi vrăşmaşul din Răsărit şi Miazănoapte. Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre (…)”.…
Tratatul de la Varşovia: 25 de ani de la semnarea actului de desfiinţare

Tratatul de la Varşovia: 25 de ani de la semnarea actului de desfiinţare

La 1 iulie 1991, la Praga, în cadrul Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, delegaţiile Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei, României, Ungariei şi URSS au semnat Protocolul privind încetarea valabilităţii Tratatului de la Varşovia, semnat la 14 mai 1955, şi a Protocolului cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a acestuia, semnat la 26 aprilie 1985, la Varşovia.…