vita de vie

Mp3
Viţa-de-vie şi vinul în creştinism

Viţa-de-vie şi vinul în creştinism

Pe lângă rolul viţei-de-vie şi al vinului în viaţa noastră de zi cu zi, aceste două elemente deţin valenţe religioase deosebite pentru orice creştin. În sprijinul acestei afirmaţii amintim faptul că, spre deosebire de alte plante de cultură, viţa-de-vie şi vinul sunt menţionate în Biblie de peste 500 de ori.  Atât Vechiul cât şi Noul Testament evidenţiază diferite etape ale producerii strugurilor şi vinului, notează prof. dr. Liviu Dejeu, pornind de la plantarea viţei-de-vie şi întreţinerea ei (“şase ani să semeni ogorul tău, şase ani să lucrezi via ta şi să aduni roadele lor”, Leviticul 25: 3; “Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă”, Ioan 15: 2), la culesul strugurilor, zdrobirea lor, producerea vinurilor (“La teascul bogatului, ei storc untdelemnul, ei calcă jghiaburile cu struguri şi tânjesc de sete”, Iov 24: 11; “Câmpiile Heşbonului au sărăcit, asemenea şi via de la Sibma; stăpânitorul popoarelor a distrus cele mai bune viţe ale ei, care se întinseseră până la Iazer şi acoperiseră pustiul; lăstarii lor se întinseseră şi trecuseră marea”, Isaia 16: 8; “De aceea, spune-le cuvântul acesta: Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Tot urciorul se umple de vin.…