Tara Fagarasului

Mp3
Făgăraş, 725 de ani de la prima menţiune documentară

Făgăraş, 725 de ani de la prima menţiune documentară

Teritoriul braşovean este amintit în documentele secolelor al XIII-lea şi al XIV-lea ca unitate administrativă aparte, unele dintre districtele româneşti şi comitatele de aici continuând să existe până în 1920, când, după înfăptuirea, în 1918, a statului naţional unitar român, a fost necesară reorganizarea administrativ-teritorială a României Mari.…