Regele Carol I

Mp3
100 de ani de la Războiul de Eliberare şi Întregire Naţională a României

100 de ani de la Războiul de Eliberare şi Întregire Naţională a României

Imagine cu regele Ferdinand în inspecţii pe front, 1916-1917 În urmă cu 100 de ani, la 14/27 august 1916, România intra, după doi ani de neutralitate, în Primul Război Mondial, ceea ce a constituit un prilej pentru afirmarea dezideratului naţional şi pentru realizarea lui în contextul unor împrejurări favorabile luptei de eliberare naţională a popoarelor aflate sub dominaţie străină.…
Ordinul “Coroana României”

Ordinul “Coroana României”

Instituit de regele Carol I la 10 mai 1881, Ordinul ”Coroana României” a fost reînfiinţat de regele Mihai I la 30 decembrie 2011, devenind Ordin Dinastic (al Familiei Regale). Acesta recompensează meritele cetăţenilor români şi străini, care aduc un aport substanţial la dezvoltarea şi consolidarea României, prin acţiuni publice sau prin excelenţa în profesie, pentru fapte puse în slujba statului şi a naţiunii.…