Epoca bronzului

Mp3
Mormânt din Epoca Bronzului, descoperit la Ariceştii Rahtivani

Mormânt din Epoca Bronzului, descoperit la Ariceştii Rahtivani

Un mormânt vechi de peste 5.000 de ani constituit sub forma unei gropi colective în care se află scheletele a patru indivizi a fost descoperit de arheologii prahoveni în comuna Ariceştii Rahtivani, în acest tumul fiind găsite materiale arheologice “foarte interesante” care atestă legăturile dintre populaţiile din sudul României şi Transilvania din acea epocă.…
BIHOR: Scurt istoric al judeţului

BIHOR: Scurt istoric al judeţului

Cele mai vechi urme ale vieţii umane, descoperite pe teritoriul judeţului Bihor în câteva peşteri aflate în defileul Crişului Repede, datează din Paleolitic (50.000-35.000 î.Hr.), iar aşezările neolitice identificate în arealul localităţilor Oradea, Săcueni, Suplacu de Barcău, Sântandrei ş.a., în care s-au găsit unelte din piatră, vase ceramice, figurine antropomorfe din lut ş.a., atestă existenţa unor comunităţi sedentare.…