Mp3

3,64 milioane de elevi şi studenţi plus 237.400 de cadre didactice

elevi-profesor

Sistemul naţional de educaţie a însumat, în anul şcolar/universitar 2015-2016, un număr de 3,642 milioane de copii, elevi, studenţi şi cursanţi, în timp ce personalul didactic a ajuns la 237.400 de persoane, echivalentul unui raport mediu de 15 copii la un cadru didactic, arată datele Institutului Naţional de Statistică, date miercuri, 15 iunie,  publicităţii.

Conform statisticii, în anul şcolar/universitar trecut, totalul populaţiei şcolare a reprezentat 72,2% din grupul celor de vârstă şcolară. Populaţia şcolară a fost cuprinsă cu preponderenţă (95,7%) în unităţile şcolare publice, iar 4,3% în unităţi şcolare private.

Cele mai importante valori ale distribuţiei populaţiei şcolare pe niveluri educaţionale s-au înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial (47%), învăţământul liceal (18,5%), învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar (15,2%).

Din totalul populaţiei şcolare cuprinsă în sistemul de educaţie, 50,3% au fost copii, elevi, studenţi, cursanţi de sex masculin şi 70,3% au studiat în mediul urban.

Totodată, comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, învăţământul profesional este singurul nivel care a înregistrat o creştere (+17.900 elevi), ajungând la 68.700 elevi, dar rămâne nivelul educaţional cel mai puţin reprezentat în totalul populaţiei şcolare (1,9%).

Învăţământul liceal, ante-preşcolar şi preşcolar au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de copii/elevi înscrişi în anul şcolar 2015-2016 faţă de cel anterior (-53.500 elevi, respectiv—24.600 copii).

Potrivit sursei citate, unităţile de învăţământ care au funcţionat în anul şcolar/universitar 2015-2016 au fost destinate, în principal, nivelurilor de educaţie primar şi gimnazial (56,8%), liceal (22%), ante preşcolar şi preşcolar (17,3%).

Pe niveluri educaţionale, cele mai mici ponderi ale elevilor/studenţilor înscrişi în unităţile de învăţământ publice s-au regăsit în învăţământul superior (86,9%), respectiv postliceal (58,7%). În ceea ce priveşte gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară, în anul şcolar/universitar 2015-2016, cei din grupa de vârstă 6-10 ani a înregistrat cel mai ridicat nivel (91,8%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă.

Datele INS relevă, de asemenea, că la nivel universitar, în ciclul 2015-2016, au fost înscrişi în învăţământul superior 535.200 studenţi/cursanţi, din care 53,9% femei. Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au fost: afaceri, administraţie şi drept (24% din totalul studenţilor/cursanţilor), respectiv inginerie, prelucrare şi construcţii (22,2% din totalul studenţilor/cursanţilor).

În privinţa personalului didactic şi a bazei materiale din cadrul sistemului educaţional în anul şcolar/universitar 2015-2016, personalul didactic a însumat 237.400 de persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor didactice a fost de 15 copii/elevi/studenţi la un cadru didactic.

Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul întregului sistem educaţional (76,9%), cât şi pe nivelurile de educaţie: ante-preşcolar şi preşcolar (99,6%), primar şi gimnazial (79,3%), postliceal şi de maiştri (78,3%), liceal (70,4%) şi profesional (62,0%).

Baza materială a reţelei de învăţământ preuniversitar şi superior a fost formată din 117.700 săli de clasă, amfiteatre, săli de curs, cabinete şcolare, săli de seminarii şi de lucrări practice, 26.300 laboratoare, 5.300 terenuri de sport, 4.900 ateliere şcolare, 4.700 săli de gimnastică şi 47 bazine de înot. Reţeaua de învăţământ public deţine cea mai mare parte a bazei materiale a sistemului educaţional: ateliere şcolare (97,8%), săli de clasă (96,7%), terenuri sportive (96,8%), săli de gimnastică (96,2%), laboratoare şcolare (95,0%) şi bazine de înot (76,6%).

Numărul absolvenţilor din anul şcolar/universitar 2014-2015 aparţinând nivelurilor educaţionale gimnazial, liceal, profesional, postliceal şi de maiştri, respectiv superior (licenţă, master şi doctorat, cursuri postuniversitare şi programe post-doctorale) a fost de 555.700 elevi, studenţi, cursanţi. Preponderente au fost absolventele, în număr de 291.200, respectiv 52,4%.

La sfârşitul anului şcolar 2014-2015 au absolvit învăţământul gimnazial 185.100 elevi, cei mai mulţi dintre aceştia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (20,5%), în timp ce în învăţământul liceal s-au înregistrat 189.900 de absolvenţi, iar în învăţământul superior un număr de 133.500 de studenţi. (Text: Agerpres, Foto: ed.stanford.edu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *